ชื่อหนังสือ

ป๋องแป๋งติดลิฟต์ 1

ผู้แต่ง

สองขา

สำนักพิมพ์

พาส เอ็ดดูเคชั่น

เนื้อเรื่อง

ทุกวันนี้เด็ก ๆ จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีมากมายในยุคดิจิทัล จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและเท่าทัน โดยนิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็กวัย 0-6 ปี ที่จะพาเด็ก ๆ ไปพบกับเรื่องราวของ "เด็กชายป๋องแป๋ง" ที่ไปเที่ยวกับพ่อในห้างแล้วปรากฎว่าลิฟต์ค้าง พ่อจึงสอนวิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อติดลิฟต์จนสุดท้ายก็มีคนมาช่วย นอกจากนี้ ในท้ายเล่มยังมีเกร็ดความรู้สำหรับพ่อแม่ในการสอนลูกให้ใช้ลิฟต์อย่างปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมให้ลูกถ้าพลัดหลงกับพ่อแม่ในลิฟต์อีกด้วย