ชื่อหนังสือ

ป๋องแป๋งแกล้งเพื่อน 1

ผู้แต่ง

สองขา

สำนักพิมพ์

พาส เอ็ดดูเคชั่น

เนื้อเรื่อง

ปลูกฝังให้ลูกรู้จักจัดการอารมณ์ตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก เป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นพื้นฐานของการแสดงออกที่เหมาะสมเมื่อโตขึ้น โดยนิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็กวัย 0-6 ปี ที่จะพาเด็ก ๆ ไปพบกับเรื่องราวของ "เด็กชายป๋องแป๋ง" ที่ไม่พอใจเพื่อนที่ไม่ยอมให้เล่นด้วย จึงไปแกล้งเพื่อนหลายคนจนครูต้องเข้ามาคุยให้เด็ก ๆ เข้าใจและปรับความเข้าใจกัน นอกจากนี้ ในท้ายเล่มยังมีเกร็ดความรู้สำหรับพ่อแม่ในการปรับพฤติกรรมลูก ที่ชอบใช้ความรุนแรงกับคนอื่นอีกด้วย