ชื่อหนังสือ

Redesigned Toeic top secret 1

ผู้แต่ง

กิตติ์ จิรติกุล

สำนักพิมพ์

บุ๊คเฟิสท์

เนื้อเรื่อง

การประสบความสําเร็จของแต่ละคนมักจะมีเคล็ดลับหรือเทคนิคที่คนอื่นไม่รู้ หรือรู้แต่ยากที่จะเลียนแบบ สําหรับการสอบ TOEIC การสอบครั้งเดียวได้สกอร์ที่พอใจทันทีเป็นเรื่องที่พบได้ยาก ส่วนใหญ่มักผิดหวังกับผลสอบครั้งแรก บางคนเพียรพยายามสอบหลายครั้ง คะแนนก็ยังไม่ถึงที่ต้องการ ก็เลยไม่ได้งานหรือเรียนไม่จบปริญญาเสียที

    หนังสือ "Redesigned TOEIC Top Secrets" เล่มนี้ จะมาเปิดเผยเคล็ดลับในการทําข้อสอบ Redesigned TOEIC ได้อย่างน่าทึ่ง เทคนิควิเคราะห์โจทย์ที่คุณนึกไม่ถึง แต่ประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายดาย ทุกอย่างมุ่งสู่ความสําเร็จในการสอบ Redesigned TOEIC แบบทางลัด ชนิดสอบครั้งเดียวอยู่ จากผู้เขียนที่มีประสบการณ์ในการสอน TOEIC มาอย่างยาวนาน มีประจักษ์พยานแห่งความสําเร็จเป็นผู้ที่สามารถสอบเข้าทํางาน หรือสอบจบปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนหลายหมื่นคน แต่ละคนต่างเคยใช้ตํารา TOEIC ของ ดร.กิตต์ จิรติกุล มาแล้วทั้งสิ้น!