ชื่อหนังสือ

เรื่องนี้--หนูตอบได้! : รอบรู้เรื่องไดโนเสาร์ 1

ผู้แต่ง

เดย์นส์, เคที

สำนักพิมพ์

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

เนื้อเรื่อง

หนังสือเทคนิคพิเศษแบบมีแถบเปิด เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ครอบคลุมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ ทั้งชื่อเรียกและลักษณะต่างๆตามสายพันธุ์ นำเสนอในรูปแบบการตั้งคำถาม ใคร/อะไร/ทำไม/อย่างไร/ที่ไหน/ชนิดไหน พร้อมคำเฉลยที่ซ่อนอยู่ด้านหลังแถบเปิด กระตุ้นให้เด็ก ๆ อยากค้นหาคำตอบ อ่านง่ายได้ความรู้และเพลิดเพลินไปกับภาพประกอบน่ารัก