ชื่อหนังสือ

เดจาวู Image removed.

ผู้แต่ง

มายาวดี

สำนักพิมพ์

ณ บ้านวรรณกรรม