ชื่อหนังสือ

เดจาวู 1

ผู้แต่ง

มายาวดี

สำนักพิมพ์

ณ บ้านวรรณกรรม