ชื่อหนังสือ

Easy topik 1 : คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี 1

ผู้แต่ง

อี ซอยอน

สำนักพิมพ์

I Love CU 

เนื้อเรื่อง

 คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี "Test Of Proficiency In Korean" หรือการสอบ "TOPIK" ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อลดความกังวลใจของผู้เข้าสอบ โดยได้แนะนำการเตรียมตัวก่อนสอบ อาทิ กำหนดการสอบ การคิดคะแนน ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการสอบ พร้อมวิเคราะห์และอธิบายคำถามแต่ละประเภท เพื่อให้เข้าใจและตอบคำถามได้ตรงจุด มีแบบฝึกก่อนสอบ พร้อมเฉลย และคำอธิบายภาษาไทย ตลอดจนรวบรวมข้อสอบตัวอย่างที่เคยออกสอบจริงให้ได้ทดลองทำ เพื่อให้ผู้อ่านมีความมั่นใจและมีความพร้อมในการสอบมากยิ่งขึ้น