ชื่อหนังสือ

เด็กดีหนีผี 6 ตัว 1

ผู้แต่ง

กิตติยา ลี้ครองสกุล

สำนักพิมพ์

แพรวเพื่อนเด็ก

เนื้อเรื่อง

นิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี ชุด "อบายมุข 6" เรื่อง "เด็กดีหนีผี 6 ตัว" นี้ จัดเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็กชุดพิเศษ ที่บอกเล่าเรื่องราวสอนใจให้เด็กๆ รับรู้ถึงหนทางแห่งความเสื่อมหรือหนทางแห่งทุกข์ พร้อมเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นโทษทั้งปวง อันเป็นพื้นฐานและภูมิคุ้มกันใจให้เด็กๆ ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อชีวิตที่ดีงามและมีคุณค่าต่อไปในอนาคต