ชื่อหนังสือ

เด็กดีรู้จักรักตัวเอง 1

ผู้แต่ง

กิตติยา ลี้ครองสกุล

สำนักพิมพ์

แพรวเพื่อนเด็ก

เนื้อเรื่อง

"ชุดนิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี เด็กดีรู้จักรักตัวเอง : Good Kids Learn to Love Themselves" หนังสือภาพสำหรับเด็กชุดพิเศษ ที่บอกเล่าเรื่องราวคำสอนให้เด็ก ๆ รับรู้ถึงหนทางแห่งความเสื่อมหรือหนทางแห่งทุกข์ พร้อมเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ห่างไกลสิ่งที่เป็นโทษทั้งปวง อันเป็นพื้นฐานและภูมิคุ้มกันใจให้เด็ก ๆ ตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อชีวิตที่ดีงามและมีคุณค่าต่อไปในอนาคต