ชื่อหนังสือ

ประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย Wordpress WooCommerce + Themes & Plugins 1

ผู้แต่ง

จีราวุธ วารินทร์

สำนักพิมพ์

รีไวว่า

เนื้อเรื่อง

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress โปรแกรมสร้างเว็บไซต์สาเร็จรูปยอดนิยมที่มีการปรับปรุงและพัฒนากว่า 10 ปี จึงมั่นใจได้ว่า WordPress คือหนึ่งในระบบบริหารจัดการเว้บไซต์ที่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงวิธีการติดตั้ง WordPress โดยละเอียด, ติดตั้ง WordPress เวอร์ชันภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ, การใช้งาน Frontend และ Backend, ความแตกต่างระหว่าง Post กับ Page, พื้นฐานการสร้างและตกแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์, แนะนาวิธีใช้งาน Plugins ยอดนิยม, เปลี่ยนหน้าตาเว็บไซต์ด้วย Themes, เทคนิคการปรับแต่ง Menu และ Widgets บน Themes, ปรับแต่งหน้าโฮมเพจให้เหมาะสมกับบุคลิกของเว็บไซต์, วิธีแบ็กอัพพื้นฐานข้อมูล และการกู้ข้อมูล และในส่วนของท้ายเล่มจะอธิบายการปรับแต่ง WooCommerce แบบละเอียดที่สุดสาหรับประยุกต์ใช้กับร้านค้าออนไลน์ทุกประเภท และฟรีวิดีโอสอนพื้นฐานการใช้งานในเล่ม