ชื่อหนังสือ

วายร้ายหมายรัก

ผู้แต่ง

จรสจันทร์

สำนักพิมพ์

กรองอักษร