ชื่อหนังสือ

คู่มืออบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 1

ผู้แต่ง

ปัญญา ธีระเวชวรวุฒิ

สำนักพิมพ์

Book maker

เนื้อเรื่อง

นำเสนอ "เคล็ดวิธีจูงใจลูกน้อง ครองใจเพื่อนร่วมงาน" ตั้งแต่การคัดคนเข้าทำงาน, การเรียนรู้หน้าที่, การสร้างมุมมองด้านบวก, การสื่อสาร, การเพิ่มประสิทธิภาพ, การประเมินผล และรวบรวมเทคนิคต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณทำหน้าที่ของผู้บริหารได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมเรียนรู้ที่จะปรับปรุงพัฒนาทีมงาน เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรที่คุณมุ่งหวังไว้อย่างแท้จริง