ชื่อหนังสือ

เจาะข้อสอบ Redesigned TOEIC listening 1

ผู้แต่ง

ทีมวิชาการบริษัทบุ๊คเฟิสท์

สำนักพิมพ์

บุ๊คเฟิสท์

เนื้อเรื่อง

"เจาะข้อสอบ Redesigned TOEIC Listening" เล่มนี้ ประมวลเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC ภาค Listening ไว้อย่างสมบูรณ์ พร้อมแนวข้อสอบจริงครบถ้วนทั้ง 4 Part ถึง 5 ชุดเต็ม จำนวน 500 ข้อ มากกว่าหนังสือ TOEIC เล่มอื่น ๆ ของไทยในเวลานี้ เพื่อสมัครสอบสายการบิน โรงแรมชั้นหนึ่ง หน่วยงานราชการที่ติดต่อกับต่างประเทศ ฯลฯ หรือได้เข้าศึกษา รวมทั้งสอบจบระดับปริญญาต่าง ๆ ในสถาบันหลายแห่ง