ชื่อหนังสือ

ศิลปะการจัดผ้าประดับโต๊ะ 1

ผู้แต่ง

ธนกฤต แย้มประยูร

สำนักพิมพ์

เลิศหล้าเพรส

เนื้อเรื่อง

การจัดผ้าประดับโต๊ะ ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความประณีต และความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นลวดลายต่าง ๆ มากมาย ปัจจุบันมีผ้าที่ผลิตออกมาให้เลือกใช้หลายรูปแบบทำให้รูปแบบการจัดผ้าประดับโต๊ะ มีความหรูหรา เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น หนังสือ "ศิลปะการจัดผ้าประดับโต๊ะ" เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมสิ่งที่ได้พบจากประสบการณ์การไปงานจัดเลี้ยงตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเล่มได้รวบรวมไว้ 26 แบบ แสดงวิธีการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบสวยงาม ซึ่งคงเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจหรือนำไปประกอบอาชีพได้จริง