ชื่อหนังสือ

นานาวิสามานยนาม ฉบับราชบัณฑิตยสภา Image removed.

ผู้แต่ง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักพิมพ์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา