ชื่อหนังสือ

นานาวิสามานยนาม ฉบับราชบัณฑิตยสภา 1

ผู้แต่ง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักพิมพ์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา