ชื่อหนังสือ

การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) 1

ผู้แต่ง

คณะนักวิจัย รุธิร์ พนมยงค์ .... [และคนอื่น ๆ]

สำนักพิมพ์

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

เนื้อเรื่อง

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา การเจริญเติมโตทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการอำนวยความสะดวกทางการค้าใบกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ยังคงเผชิญกับอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างกัน ส่งผลให้เกิดต้นทุนทางการค้าและระยะเวลาในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น