ชื่อหนังสือ

กรุงเทพ...เมืองน่าอยู่ 1

ผู้แต่ง

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

สำนักพิมพ์

ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์

เนื้อเรื่อง

กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน