ชื่อหนังสือ

ธนบัตรรัชกาลที่ 9 1

ผู้แต่ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักพิมพ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เนื้อเรื่อง

ธนบัตรรัชกาลที่ 9 : เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย