ชื่อหนังสือ

หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม 1

ผู้แต่ง

พัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์ และณัฐพล เลิศเมธาพัฒน์

สำนักพิมพ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เนื้อเรื่อง

หุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรม : กระแสใหม่ที่แรงงานต้องกังวลจริงหรือ? = Industrail robots : and its impacts on labor market