ชื่อหนังสือ

สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 1

ผู้แต่ง

พยัต วุฒิรงค์

สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อเรื่อง

 หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอสุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น การจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM) การบริหารสมรรถนะหลัก (Core Competency) การประเมินแบบ 360 องศา (360 degree Feedback) หรือการจ่ายค่าตอบแทนแบบ Broadband รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหา "วัฒนธรรม" ที่ทุกคน ทุกองค์กรควรรู้เพื่อจะได้เข้าใจว่าสาเหตุใดบางเครื่องมือการบริหารจัดการระดับโลกจึงไม่สามารถนำมาใช้ในประเทศได้